Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

Ядром учнівської молоді в ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму є органи учнівського самоврядування, діяльність яких спрямована на удосконалення навчально-виховного процесу з метою підвищення якості знань, виховання духовності і культури учнів, зростання у них соціальної активності та відповідальності за доручену справу.

Учнівське самоврядування – це молодь, яка прагне вирішувати свої проблемні питання самостійно, але за підтримки адміністрації. Це учні, які мають активну позицію в житті власного навчального закладу та в особистому житті. Це молодь, яка здатна об’єднати навколо себе однодумців для організації спільних справ.

Учнівська Рада ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму – центральний орган учнівського самоврядування навчального закладу.

Склад учнівського самоврядування

Вже стало традицією щорічне проведення святкових концертів, тематичних заходів, огляди – конкурси художньої самодіяльності учнів, літературно-музичні композиції з нагоди вшанування геніїв українського народу.

Цінність учнівського самоврядування полягає в тому, що учні глибоко і всебічно проникають у сутність своїх прав та обов’язків у результаті чого підвищується їх громадянська активність, самосвідомість, життєва компетентність та реалізується співпраця з адміністрацією та педагогічним колективом заради досягнення спільної мети – формування інноваційного фахівця сфери обслуговування.

Учнівське самоврядування здійснює свою діяльність згідно напрямів навчання: ресторанний сервіс, готельно-туристичний та комерційний напрямок. Відповідно до кожного напрямку комісія працює над основними завданнями:

 1. Виховання майбутніх висококваліфікованих працівників, високоосвіченими людьми, носіями високої загальної, політичної, моральної, естетичної та фізичної культури;
 2. Залучення кожного учня до активної життєвої позиції
 3. Забезпечення захисту прав та інтересів учнів
 4. Створення учнівських товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 5. Організація співробітництва із учнями з інших ПТНЗ, вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 6. Безпосередня участь у реалізації державної молодіжної політики;
 7. Спільно з педагогічними працівниками ПТНЗ, залучати учнів до трудової діяльності у вільний від навчання час;
 8. Контроль за навчальною і трудовою дисципліною учнів, оперативне реагування на її порушення;
 9. Залучення учнів до участі в гуртках художньої самодіяльності, спортивно-масовій роботі, конкурсах професійної майстерності, позаурочних заходах;
 10. Пропаганда здорового способу життя, профілактика правопорушень та злочинності сере учнів училища;
 11. Спільно з відповідними службами, забезпечення інформаційної, правової, психологічної, фінансової допомоги учням;
 12. Участь в поселенні учнів у гуртожитку та їх виселення;
 13. Організація належного побуту та дозвілля учнів в гуртожитку
Положення учнівське самоврядування ЛВПУ РСТ