Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

Звернення до учнів

Шановні учні, студенти!

Ви є членами великої учнівської родини, складовою частиною колективу Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму. Від Вас ми очікуємо позиції, що виражається в патріотизмі, в дотриманні культурних традицій, пошані до державних символів, до мовних обов'язків, що полягають у захисті та збереженні рідної мови.

Очікуємо від Вас високої культури вчинків у різних ситуаціях, пошани до батьків, людей старшого покоління, у створенні доброзичливої атмосфери в колективі учнів, друзів, примноження добрих традицій в учнівському житті. Недопустимим є лихослів’я - вживання нецензурщини, брутальної лайки, що паплюжать рідну мову, руйнують особистість кожного.

Навчальний процес в училищі здійснюється згідно з Законом України про освіту. Теоретичне навчання проводиться за розкладом 5 днів на тиждень (в  окремих випадках, 6 днів на тиждень згідно наказу директора), а виробниче навчання – 6 днів на тиждень. Допускається залучення учнів до суспільно-корисної праці, організованих заходів після занять у вихідні та святкові дні, які регламентуються наказом директора за погодженням з громадськими організаціями і винагороджуються.

В училищі запроваджене самообслуговування. За кожною навчальною групою закріплені навчальні кабінети або інші навчально-виробничі приміщення, які систематично прибирають учні (за винятком туалетів). В позаурочний час щоденно організоване чергування учнів, обов'язки яких визначено інструкцією.
Від учнів вимагається свідома дисципліна, сумлінне виконання правил внутрішнього розпорядку, бережливе ставлення до училищного майна, дотримання етичних та естетичних, санітарних вимог, безпеки життєдіяльності, економії електроенергії, води, тепла.
За успіхи в навчанні, праці, творчу діяльність, громадську активність учні нагороджуються.
В училищі, на території навчального комплексу не допускається тютюнопаління відповідно з Законом України та наказом Міністра освіти і науки України, вживання алкоголю, наркотичних речовин.

В училищі діє пропускна система та відео спостереження:

  1. вхід до приміщення за учнівськими та студентськими квитками;
  2. не допускається запізнення, пропуски без поважних причин;
  3. зустрічі, побачення з посторонніми особами в навчальний час в училищі заборонені;
  4. мобільні телефони під час занять повинні бути виключені.

Всі пропуски занять (з поважної чи без поважної причини) відпрацьовуються. Порушники навчальної та трудової дисципліни, внутрішнього розпорядку строго наказуються аж до виключення з училища. Учні, які винні у пошкодженні майна, нанесенні матеріальних збитків, несуть відповідальність у встановленому порядку.

В навчальному закладі працює учнівське самоврядування, в кожній навчальній групі обирається або призначається староста. Рада старост в навчальному закладі виконує функції учнівської ради, є органом учнівського самоврядування, має дорадчий голос, керує учнівськими громадськими об'єднаннями, які створюються за участю всього учнівського колективу.

Хочемо щоб добросовісна праця, ввічливість, власна гідність, взаємоповага характеризували кожного з Вас, щоб кожен з учнів ставив перед собою високі вимоги і творчо, самостійно, наполегливо їх реалізовував. Прагнемо щоб училище було тим місцем, в якому в повній мірі виражаються всі Ваші цінні ініціативи, реалізується самодіяльність і активність, спільні зусилля на благо училища. Щоб час, проведений в училищі, допоміг Вам стати професіоналами, повноцінними учасниками громадського життя.
Пам'ятайте, що високо цінується ініціатива, творчість, охайність, чистота і порядок, а для розхлябаності, недбальства, ледарства, марнотратства в училищі немає ні часу, ні місця.

Не будьте байдужі до зла, неправди, порушень навчального процесу. Не забувайте, що для створення навчального оточення - навчальних кабінетів, виробничих приміщень, залів, учнівського гуртожитку затрачені великі спільні з Вами зусилля і кошти - їх треба берегти.

Знайте! Оволодівши знаннями, професійними навиками Ви зможете не просити, не принижуватися, а самостійно заробляти, зайняти гідне для Вас місце в житті.
За Ваші знання і працю Вас завжди будуть поважати, цінувати і любити люди.

Директор ЛВПУ РСТ  Г.Ф. Балущак
Педагогічний колектив