Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

Експертні висновки з акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» для спеціальності 181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ галузі знань 18 ВИРОБНИЦТВО ТА ТЕХНОЛОГІЇ кваліфікація ТЕХНІК-ТЕХНОЛОГ З ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧУВАННЯ освітньо-кваліфікаційний рівень МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ

Завантажити Експертні висновки у форматі pdf