Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

25-26 квітня 2012 р. у м. Вінниці на базі Вінницького міжрегіонального вищого професійного училища відбулась Всеукраїнська науково-практична учнівська конференція, на яку прибули 23 учасники з коледжів, технікумів та училищ які входять об'єднання Український національний цент Навчально-тренувальний фірм "Централь".

В умовах реформування системи освіти в Україні одним із перших завдань є посилення ефективності використання результатів наукової діяльності та створення умов для інтеграції науки з практичною діяльністю, безперервне підвищення рівня економічної освіти.

Саме з метою залучення молодших спеціалістів до наукової роботи, стало звичним щороку проводити учнівські наукові конференції. Завдяки таким заходам, майбутній спеціаліст здобуває досвід самостійної роботи з науковою літературою, опрацювання та аналізу різних статей, вчитися робити на зібраному матеріалі власні висновки та орієнтуватись при відповіді на запитання, поставлені широкою аудиторією.

Метою Всеукраїнської практичної конференції "Науково-практичний підхід до вирішення проблем організації діяльності суб'єктів підприємництва в сучасних ринкових умовах" є узагальнення та розробка практичних рекомендацій в удосконаленні та упануванні учнями навчальної практики в мережі, а також залучення учнів до науковопрактичної діяльності та стимулювання і підтримка наукової діяльності молоді.

Від Львівського ВПУ ресторанного сервісу та туризму в конференції взяли участь учні першого курсу спеціальності "Комерційна діяльність" Гриник Наталія з доповіддю на тему: "Інноваційні перспективи розвитку підприємницької діяльності м. Львова та Львівської області" та Андрусик Олег - доповідь на тему: "Роль товарних бірж і основні тенденції їх розвитку в комерційній діяльності на сучасному етапі". Учні працювали над матеріалом доповідей під керівництвом викладачів економічних дисциплін Шняк Оксани Зеновіївни та викладача з комерційної діяльності Кондратюк Ірини Василівни.

За свої виступи Учні Андрусик Олег та Гриник Наталія були відзначені сертифікатами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а викладачі отримали подяки за якісну підготовку учнів.

Ми гордимося успіхами своїх учнів, які гідно приставили наш навчальний заклад.