Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

Бібліотека Львівського вищого професійного коледжу ресторанного сервісу та туризму – осередок інтелектуальної та інформаційної культури

Прогресивні представники вітчизняної педагогіки завжди розглядали бібліотеку як найважливішу ланку навчально-виховного процесу, підкреслюючи її безсумнівний вплив на якість навчання. Адже саме бібліотека коледжу стає для учня дуже важливою в навчанні та інтелектуальному розвитку.

Бібліотека Львівського вищого професійного коледжу ресторанного сервісу та туризму заснована у 1954 році і є осередком інтелектуальної культури та центром якісного й оперативного інформування педагогічного колективу та учнівської молоді.

Провідна ідея роботи – впровадження новітніх інформаційних та інтерактивних технологій у роботі з педагогічними працівниками та учнями.

Завдання бібліотеки:

 1. сприяти реалізації стратегічної мети Львівського вищого професійного коледжу ресторанного сервісу та туризму щодо підготовки конкурентоспроможного фахівця й виховання багатогранної особистості;
 2. якісно оновлювати зміст, форму і методи роботи бібліотеки;
 3. створювати умови для самовдосконалення, виявлення й розвитку літературної творчості учнів;
 4. поліпшувати інформаційно-бібліографічне забезпечення педагогічних працівників та учнів та пропагувати бібліотечно-бібліографічні знання;
 5. виховати культуру читання;
 6. посилювати роль навчальної, науково-популярної, художньої книги в навчанні та вихованні;
 7. формувати банк електронних версій вітчизняної та зарубіжної художньої та навчальної літератури;
 8. використовувати програмні комплекси автоматизації бібліотеки.

Бібліотека пропонує: оперативне та якісне бібліотечно-бібліографічне обслуговування з використанням сучасних технологій, навчання учнів основ інформаційної культури, проведення інформаційних та просвітницьких заходів.

У бібліотеці забезпечено доступ до інформаційних ресурсів, в тому числі до мережі Інтернет.

Бібліотека ЛВПУ ресторанного сервісу та туризму

Професійно-технічна освіта України. Бібліотека професійно-технічного навчального закладу. Щомісячний методичний веб-журнал

Працівники бібліотеки долучаються до реалізації навчальним закладом прямих функцій навчання, серед яких:

 1. формування мовної культури учнів, умінь усного спілкування, стимулювання письмового спілкування як більш складної форми мовної діяльності учнів (їх технологічне наповнення забезпечують: читання, бесіди, вікторини, письмові анотації, відгуки, рецензії на книги);
 2. формування громадянської грамотності учнів, яка включає розвиток таких здібностей, як грамотність мови, письма, вміння критично мислити. Їхню реалізацію забезпечують такі технології, як спільна розробки сценаріїв і проведення масових заходів; підготовка до заходів, які підтримують розвиток самостійності та індивідуальності учнів і технології інформування про книгу та бібліотеку (літературно-музичні композиції, літературні вечори, читацькі конференції, філософські дискусії та диспути),
 3. формування функціональної грамотності учнів, що включає здатність розуміти та осмислювати прочитане – інструкції, накази, розпорядження, ухвали, інші ділові папери – засобами проведення бібліотечних бесід-порад.

Інтелектуальна функція бібліотеки. Важливим завданням національної освіти є формування інтелектуального потенціалу держави. Навчальний заклад покликаний сформувати творчу, гуманістично орієнтовану особистість, здатну реалізувати свої природні здібності й таланти, вибудувати перспективу свого інтелектуального життя. До цього процесу долучається й бібліотека як центр інтелектуальної діяльності та інтелектуального дозвілля учнівської молоді.

Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції складають: книжкові виставки «Розвивай свою пам’ять», «Талант та обдарованість», «Для допитливих»; формування фонду науково-пізнавальної літератури; виставки-презентації науково-популярної літератури та статей періодики.

Виховна функція бібліотеки. Пріоритетними напрямами виховання молоді в національній системі освіти є патріотичне виховання, що передбачає формування громадянина-патріота; правове виховання, мета якого – формування високого рівня правової культури та законослухняності учнівської молоді, прищеплення поваги до прав і свобод людини й громадянина, Конституції, державних символів; моральне виховання, що передбачає прищеплення й розвиток моральних почуттів, наслідування кращих моральних зразків своєї родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей; трудове виховання, метою якого є формування творчої, працелюбної особистості, умілого господаря; екологічне виховання, що передбачає формування високого рівня екологічної культури особистості, яка усвідомлює себе частиною природи і наділена почуттям відповідальності за неї як за національне багатство; фізичне виховання, метою якого – утвердження здорового способу життя, повноцінного фізичного розвитку особистості.

Бібліотека активно долучається до реалізації навчальним закладом основних її виховних функцій та завдань і утвердилася як центр духовного становлення особистості, духовної культури учнів, формування її духовних ціннісних орієнтацій.

Технологічне наповнення процесу реалізації названої функції складають: літературний клуб «Душі криниця»; літературні екскурсії «Літературними стежками рідного краю»; тематичні книжкові виставки «Мій край, моя історія жива», «Поети Львівщини», «Право і закон»; літературні конкурси, диспути, конференції, гуртки палітурної справи.

Виховання національно свідомої особистості, патріота України засобами бібліотеки навчального закладу

Інформаційна робота бібліотеки. В умовах сучасного динамічного розвитку інформаційного суспільства роль бібліотеки навчального закладу в якісному інформаційному забезпеченні навчально-виробничого процесу та в організації доступу учнів до інформаційних ресурсів важко переоцінити.

За допомогою автоматизованої бібліотечної системи «ІРБІС» у бібліотеці створено електронний каталог та картотеки, які систематично поповнюються новими надходженнями. Електронний каталог надає можливість організувати електронний пошук документів, що сприяє подачі вичерпної інформацію для якісного й цікавого проведення уроків, організації інформаційної та довідково-бібліотечної роботи, пропаганди літератури, прищепленню любові до національних і культурних цінностей.

Система автоматизації бібліотек «ІРБІС»

Одним із напрямків комп’ютеризації бібліотеки є створення каталогу електронних підручників за напрямками: «Ресторанний сервіс», «Готельно-туристична сфера», «Торговельно-комерційний напрям», «Художня література», «Картотека персоналій». Загальна кількість електронних підручників складає понад 4500 примірників. У бібліотеці також є підбірка українських фільмів на електронних носіях: «Царівна», «Назар Стодоля», «Сад Гетсиманський», «Украдене щастя», «Земля», «Ой не ходи, Грицю», «Наймичка», «Сватання на Гончарівці», «Камінна душа», «Наталка Полтавка», «Пропала грамота», «Для домашнього огнища», «Камінний господар», «Мартин Боруля», «В степах України».

Комплектування бібліотеки. Книжковий фонд бібліотеки становить 46046 книг науково-пізнавальної, художньої, методичної та довідкової літератури, з них підручників – 26788 прим.

Навчальні кабінети і бібліотека забезпечені новими підручниками, виданими після 1995 року українською мовою.

Бібліотека комплектується бібколектором, книгарнями міста Львова та видавництвами «Знання», «Кондор», «Каравела», «Фактор» та іншими й за кошти державного бюджету.

Матеріальна база бібліотеки – 3 книгосховища, читальний зал, абонемент.

У бібліотеці створені належні умови для зберігання та використання книжкових фондів.

Агент з організації туризму
Агент з постачання
Адміністратор.Покоївка. Черговий по поверху
Адміністратор готелю
Адміністратор туризму
Виробництво харчової продукції
Комерційна діяльність
Кухар кодитер
Майстер обслуговування
Майстер ресторанного обслуговування
Офіціант бармен
Товарознавство і комерційна діяльність
Туристичне обслуговування

Масова робота бібліотеки. Згідно з «Положенням про бібліотеку загальноoсвітнього навчального закладу» однією з основних функцій бібліотеки є популяризація літератури за допомогою культурно-просвітницьких заходів. Під час проведення відповідних заходів бібліотекою використовуються наочні (книжкові виставки) та рекомендаційні (огляди, обговорення, читацькі конференції, дискусії, літературні вечори, усні журнали) форми роботи. Вони базуються на широкій демонстрації нових надходжень та тематичному показі літератури за актуальними темами.

Систематично бібліотека долучається до організації тематичних вечорів, бесід, виховних годин та інших виховних та позаурочних заходів, які проводять викладачі, класні керівники, вихователі, методисти, підбираючи матеріал до сценаріїв. До кожного масового заходу бібліотека організовує книжкові виставки. Наприклад: «Мова – скарбниця духовності народу», «І мене в сім’ї великій, в сім’ї вольній, новій, не забудьте пом’янути незлим тихим словом», «Вінок Кобзареві», «І голос твій нам душі окриля...», «Українські Січові Стрільці», «Героїзм і мужність Крут», «Чорнобиль – глобальна екологічна катастрофа», «Вивчайте, любіть свою мову, як світлу Вітчизну любіть!», «Голодомор 1932-33 років. Україна пам’ятає».

Регулярно поновлюються постійно діючі тематичні виставки та книжкові полиці: до Дня української писемності та мови, Дня пам’яті героїв Крут, на відзначення Листопадового Чину, «Ви маєте знати про СНІД та ВІЛ більше», «Історія України», «День пам’яті В. Чорновола» та інші.

Проводяться творчі зустрічі з львівськими письменниками, акторами і поетами: Іриною Вовк, Сергієм Кустовим, Романом Кудликом, Левом Воловцем, Марією Людкевич, Ганною Вівчар, Ярославом Камінецьким, поетами-піснярами Зеновієм Филипчуком та Тарасом Васильком.

В бібліотеці працює літературна студія «Душі криниця», в роботі якої використовуються інноваційні форми роботи з книгою: мистецькі години (творча зустріч з львівським художником Орестом Білоусом), вечори поезії.

Читальний зал бібліотеки є традиційним місцем проведення Шевченківських читань, конкурсів читців поезії Т.Шевченка, Лесі Українки та на відзначення Міжнародного дня рідної мови (21 лютого), учнівських наукових конференцій (««Мова росте разом з душею народу» (І.Франко)», «Степан Бандера – Герой України»), зустрічей з письменниками Львівщини.

Систематично в читальному залі проводяться профілактичні бесіди щодо попередження наркоманії та СНІДу; запрошуються на зустріч з учнями лікарі, психологи, косметологи, працівники внутрішніх органів, священики.

Авторські розробки провідного бібліотекаря Ющук В.С.:

Тематичний вечір «Роде наш красний»
Тематичний вечір «Україно! Мій коханий краю! Мати наша, рідна і свята!»
Музично-драматична композиція за творчістю Ліни Костенко «Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі»
«Поезія – це завжди неповторність, якийсь безсмертний дотик до душі» (Ліна Костенко)
Методичний посібник «Проект організації роботи бібліотеки ПТНЗ, спрямований на формування професійної компетентності випускників»
«І голос твій нам душі окриля…» ( Василь Симоненко)

Сучасній бібліотеці недостатньо мати інформацію, потрібно організувати доступ до неї в зручний для читача формі. У бібліотеку прийшло нове покоління читачів, які вільно користуються комп’ютерною технікою та Інтернетом. Тому роль бібліотекаря як консультанта, інформаційного посередника, між учнем і різноманітними інформаційними ресурсами набула особливого значення.

Львівське вище професійне коледж ресторанного сервісу та туризму не просто готує кваліфікованих робітників, а формує молодих спеціалістів своєї справи, які можуть використовувати набуту інформацію, творчо мислити, приймати рішення й адаптуватися у будь-яких умовах, уміти застосовувати набуті знання у житті.

Але не варто забувати, що головним диригентом процесу пошуку інформації завжди був, є і залишається бібліотекар. Микола Реріх сказав: «Ніякі каталоги, ніякі описи не замінять бібліотекаря. Любляче слово і досвідчена рука здійснюють справжнє диво просвітництва». А книга була, є і буде вічним джерелом знань для людини.

Ющук В.С., провідний бібліотекар