Літній табір МАРЦИПАН

 

Вибір Країни 2016
Всеосвіта

Циклова комісія викладачів та майстрів виробничого навчання комерційно-торговельного профілю

Весь секрет бізнесу в тому,
щоб знати щось таке, чого не знає більше ніхто.
Арістотель Онассіс

Наше кредо: Шлях до успіху – це постійна та послідовна праця над собою.

У 2017 – 2018 навчальних роках циклова комісія викладачів та майстрів виробничого навчання комерційно-торговельного профілю (НТФ ТОВ Солодкий рай) продовжує роботу над формуванням в учнів необхідних знань, умінь і навичок у галузі торгівлі та комерційної діяльності на основі використання сучасних технологій навчання.

До складу циклової комісії входять:

Бович Богдана Юріївна заступник директора з НВР,
викладач вищої категорії, викладач-методист
голова циклової комісії
Кондратюк Ірина Василівна методист коледжу, викладач
Лихолат Алла Іванівна викладач вищої категорії, викладач-методист
Яворська Людмила Вікторівна майстер виробничого навчання І категорії
Піх Ольга Зіновіївна майстер виробничого навчання
Лагоцька Ганна Михайлівна майстер виробничого навчання
Шавель Ірина Ігорівна майстер виробничого навчання

Новини циклової комісії НТФ ТОВ Солодкий рай 2017-2018 навчальний рік

Новини циклової комісії 2016-2017 навчального року

Звіт циклової комісії викладачів та майстрів виробничого навчання комерційно-торговельного профілю за 2015-2016 навчальний рік

Звіт циклової комісії викладачів та майстрів виробничого навчання «Комерційно- торговельного профілю» про обсяг виконаної навчально–методичної роботи за 2015/2016 навчальний рік

Новини циклової комісії 2016 навчального року

Новини циклової комісії 2014-2015 навчального року

Методи активізації навчальної діяльності учнів

Зміст роботи циклової комісії комерційно-торговельного профілю визначається з урахуванням загальної методичної проблеми училища та конкретних завдань, спрямованих на підготовку робітників та молодших спеціалістів.

Діяльність циклової комісії комерційно-торговельного профілю спрямована на модернізацію навчально-виховного процесу, навчально-методичне забезпечення дисциплін, пошук активних форм і методів навчання, проведення педагогічних експериментів з питань педагогіки та методики викладання, написання навчальних посібників, методичних розробок, рекомендацій, активізацію самостійної роботи учнів, розробку проектів щодо відкриття власної справи та підвищення фахових компетенцій учнів шляхом використання партнерських зв’язків з торговельними підприємствами та підприємствами інших організаційно-правових форм господарювання, реалізацію методик продуктивного навчання як основи стратегії розвитку гармонійно розвиненої особистості учня, фахівця, підготовленого до реалій сучасного ринку праці, здатного до самовдосконалення та самореалізації через системну організацію навчального процесу та виробничого навчання.

Педагоги циклової комісії розвивають різні форми міжнародної співпраці, беруть участь у низці міжнародних освітніх проектів:

 • Канадсько-український проект «Навички для працевлаштування»;
 • Німецький проект «Успіх можна спланувати» від Фонду Горста Рогуша.

Семінар «Успіх можна спланувати»

Проект Горста Рогуша

Бович Б.Ю. Сучасні методи впровадження інноваційних та інтерактивних методів.
Бович Б.Ю. Методи активізації навчальної діяльності учнів.
Навчально-тренувальна фірма: ТОВ «Солодкий рай»
Презентація про ярмарок НТФ м. Львів, 2013
Соціальні партнери ТОВ «Солодкий рай»
Презентація продукції ТОВ «Солодкий рай»
Презентація нової продукції «Латте»
Кондратюк І.В. Навчальна презентація «Кошик»
Кондратюк І.В. «Планування в супермаркеті»

Канадсько-український проект «Навички для працевлаштування» (2012-2016) має на меті підготувати викладачів, майстрів виробничого навчання професії «Агент з постачання» і спеціальності «Комерційна діяльність» працювати з учнями в напрямі виховання впевненості в успішному професійному майбутньому, прагнення навчатися впродовж життя, прищеплення специфічних фахових навичок, тобто проводити навчання учнів для їх подальшого успішного працевлаштування. У підсумку проекту – навчальні програми повинні бути адаптованими до вимог сучасного ринку праці.

В рамках проекту в училищі була створена Консультативна рада за напрямом «Комерційна діяльність». До складу Консультативної ради входять представники роботодавців, директор навчального закладу, педагоги, випускники, а очолює раду обов’язково хтось з роботодавців. Консультативна рада є дорадчим органом. Найважливіше її завдання – внесення відповідних змін до робочих навчальних планів і робочих навчальних програм відповідно до вимог ринку праці.

Так, відповідно до ухвали Консультативної ради від 20.02.2014 до навчальних програм та тематичних планів було запропоновано внести теми:

з предмета «Комерційна діяльність»:

 • Робота з касовими системами різних модифікацій;
 • Робота на сучасному ваговимірювальному обладнанні;
 • Етика спілкування, професійне спілкування;
 • Сумісні, взаємозамінні товари, зберігання товарів в різних умовах;
 • Відповідальність за порушення;
 • Вміння управляти, делегувати повноваження;
 • Залучення працівників до різних видів діяльності

з предмета «Технологія торгівлі»:

 • перенести детальне та більш глибоке вивчення зовнішньоекономічних питань торгівлі для молодших спеціалістів, а для робітничої спеціальності залишити тільки питання ознайомчого характеру;
 • детальне вивчення питань бізнес-планування;
 • більш детально вивчати кадрову політику.

Результати роботи циклової комісії демонструються під час проведення тижнів циклових комісій, Всеукраїнських конкурсів, ярмарок навчально-тренувальних фірм, конференцій, творчих звітів.

Лихолат А.І. Альтернативою делікатесам, виготовленим із додаванням стимуляторів смаку, шкідливих консервантів, генетично модифікованих організмів, – стає їжа органічного походження (рекомендації щодо проведення конференції)

Методичний вісник. – Випуск 1/2013. – Львів: Вид-во Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській обл., 2013. – 76 с.

Пілат Н.Я. Використання психодіагностичних методик у процесі пошуку обдарованих дітей і корекційно-розвивальні вправи для занять із ними

Методичний вісник. – Випуск 1/2011. – Львів: Вид-во Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти у Львівській обл., 2011. – 89 с

Семінар з обміну досвідом реалізації українсько-канадського проекту «Навички для працевлаштування» в Україні

Проект «Навички для працевлаштування» 28 березня 2014 р.

Українсько-канадський проект. Навички працевлаштування

«Гендерні стереотипи в суспільстві» в рамках проекту «Навички для працевлаштування»

Психологічний тренінг «Конфліктні ситуації та шляхи їх вирішення»

Психологічна служба у Львівському вищому професійному училищі ресторанного сервісу та туризму

«Великодні дзвони – 2014»

День відкритих дверей у Львівському вищому професійному училищі ресторанного сервісу та туризму

Участь ТОВ "Солодкий рай" у ХІІ Всеукраїнському ярмарку навчально-тренувальних фірм

Ярмарок НТФ

Ярмарок Навчально-тренувальних фірм з професії "Комерційна діяльність"

ХІІ Всеукраїнський ярмарок НТФ відбувся 14-16 травня на базі Львівського вищого професійного училища ресторанного сервісу та туризму

День комерсанта

Обласний семінар викладачів і майстрів виробничого навчання «Вимоги до сучасного фахівця сфери торгівлі»

Організація і правила продажу товарів та методи торговельного обслуговування покупців
Професія Комерсант
Cтратегія особистісно-орієнтованого навчання
Методичні вказівки до предмету «ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ» КОНДРАТЮК І.В.
Лихолат А. І., Вісник 1.2013
Реклама професії «Продавець продовольчих товарів»
РОБОЧИЙ ЗОШИТ з предмету «ЗАСНУВАННЯ ВЛАСНОЇ СПРАВИ», викладач Кондратюк І. В.
РОБОЧИЙ ЗОШИТ з предмету «ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГІВЛІ», викладач Кондратюк І. В.
РОБОЧИЙ ЗОШИТ з предмету «КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ», викладач Кондратюк І. В.
Робочий зошит, відділ КАДРІВ НТФ, Лагоцька Г.М.
“ЕФЕКТИВНІСТЬ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА”, Лагоцька Г.М.
Лекції з предмету «Основи менеджменту» для професії продавець, Лагоцька Г.М.
Курс лекцій для спеціальності «Туристичне обслуговування,» Лагоцька Г. М.
«ПІДПРИЄМНИЦТВО», курс лекцій, Лагоцька Г.М.
РОБОЧИЙ ЗОШИТ з виробничого навчання відділів: ПРОДАЖ, СКЛАД, Яворська Л.В.
РОБОЧИЙ ЗОШИТ з виробничого навчання, відділ БУХГАЛТЕРІЯ НТФ. Дупелич К.В.
Конспект лекцій з предмету «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК», Дупелич К.В.
ПРАВИЛА ВИКЛАДКИ ТОВАРІВ, Шавель І.І.
Ситуаціційні завдання для професії «ПРОДАВЕЦЬ», Шавель І.І.